Bojnord University
بستن

معرفی گروه رسیدگی به تخلفات پژوهشی

یکی از رسالت‌های مهم دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه‌گذاری برای تولید علم باید در نگه‌داری این دست آوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگه‌داری این تولیدات، به مراتب از زمینه‌ساری برای تولید آن مهم‌تر می‌باشد. بدین وسیله می‌توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولید کنندگان واقعی علم جلوگیری نمود. اگر چه مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه‌ها و موسسات علمی کشور اندک می‌باشد، با این حال وجود یک دستورالعمل واحد که رند بررسی این تخلفات را یکسان سازی نماید ضروری به نظر می‌رشد.

بدین منظور از سال 1395 در دانشگاه بجنورد گروهی با عنوان "گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی" شکل گرفته است.

اعضای گروه رسیدگی به تخلفات پژوهشی

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

فاقد عکس

دکتر محمدرضا قربانی

 رئیس گروه

دکتر زهرا نیکخواه

 دبیر گروه

فاقد عکس

دکتر علی‌اکبر یحیی‌آبادی

عضو گروه

فاقد عکس

دکتر ابوالفضل نیازی مطلق

عضو گروه

فاقد عکس

دکتر موسی شاکری

عضو گروه